کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام

سرکار خانم تکیار

  ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنیم، خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.

ازطرف گروه های آموزشی منطقه وهمکاران شیمی