به اطلاع می رساندآدرس جدید دبیرخانه شیمی
  shimi.gam2.medu.ir  می باشد . در ضمن بهتر است برای باز کردن سایت جدید از مرورگر موزیلا استفاده نمایید.