حسین پس از دل كندن از حج به كربلا رسید.

حسین آزادگی را پرچم عاشورا قرار داد و تاریخ ساز شد.

تا هرآنكس كه نام آشنای اوست، بداند كه هر روز عاشوراست و همه جا كربلا.

اینك، ای آشنای حسین!

به یاد آر كه عاشورا نزدیك است. سیاهپوش سید و سالار شهیدان شدن مسئولیت است. آسان نیست گذشتن از خون به ناحق ریخته شده

هرسال محرم، بیعتی دوباره با حسین است، كه غفلت را بی‌قرار می‌كند.