با توجه به نقش مهم فعالیت های آزمایشگاهی در امر آموزش، مقارن با هفته ی دانش آموز « 11 آبان ماه »به نام روز آزمایشگاه نامگذاری شده  است.

ضمن تقدیر وتشکر از مدارس متوسطه منطقه ،  ( سمیه - شهید آوینی - هنرستان پیامبر- پروفسور حسابی- شهید شاملو1-آیین تربیت- 22 بهمنخضرا فضه- شهدای طلاییه- مهدویه کن و هداوند) که گزارش خود را به گروه های آموزشی  متوسطه ارسال نموده اند؛ اقدامات انجام شده  در این روز؛ به شرح ذیل می باشد:

  •         نصب پوستر روز 11 آبان  به نام روز آزمایشگاه در راهرو ها وآزمایشگاه  مدارس

  •         معرفی روز 11 آبان  و اهمیت وجود آزمایشگاه در مدارس، تأکید بر انجام آزمایش در رشته های مختلف درسی (فیزیک شیمی- زیست) برای دانش آموزان از نظر تثبیت یادگیری وافزایش میزان ماندگاری مفاهیم آموخته شده توسط دبیران درس مربوطه

  •         ساخت دست سازه توسط دانش آموزان در رشته های مختلف و قرار دادن آن ها در نمایشگاه جهت بازدید دانش آموزان

  •         برپایی نمایشگاه از کتب آزمایشگاهی وعلمی ، نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی در مدرسه جهت بازدید دانش آموزان

  •         اجرای آزمایش های جذاب وجالب توسط همکاران  با کمک دانش آموزان

  • مشارکت دانش آموزان جهت بهسازی و چیدمان مناسب وسایل آزمایشگاهی