در لینک زیر بررسی مشكلات پرسشهای درس شیمی در كنكورهای سال 94 که توسط جناب آقای محمد امین نظامی تنظیم شده است، راlمی توانید دریافت کنید.

لطفا اینجا را کلیک کنید.