به اطلاع همکاران عزیزمیرساند اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه در نظر دارد دومین همایش  توجیهی _ آموزشی کتاب جدیدالتالیف شیمی دهم را باحضور مولف کتاب آقای دکتر حذرخانی برگزار نماید. از کلیه همکاران برای شرکت در جلسه فوق دعوت بعمل می آید.

تاریخ: 15/ 10 / 95  ساعت : 14 الی  17
استاد مدعو : جناب آقای دکتر حذرخانی کارشناس مسئول گروه شیمی دفتر تالیف


مکان : خیابان انقلاب خیابان حافظ ،جنب پل حافظ ، تالار فرهنگ